Pitesamiska stavningsregler

Denna websida baserar på stavningsreglerna som presenteras i Pitesamiska ordboken samt stavningsregler som publicerades i höst 2016 med finansiering från Duoddara Ráfe pitesamiskt senter, det Norska Sametinget och Arjeplogs kommun.
Inspiration har även kommit från pitesamerna själva, och från projektet Insamling av pitesamiska ord (genomfört av Arjeplogs sameförening under åren 2008 till 2012 av Nils-Henrik Bengtsson, Marianne Eriksson, Inger Fjällås, Eva-Karin Rosenberg, Gry Helen Sivertsen, Valborg Sjaggo, Dagny Skaile och Peter Steggo). Ett stort tack även till Lotta Karlsson som hjälpt mig med min svenska. Men framför allt vill jag tacka Peter Steggo, som med sitt omfångsrika vetande, sina omfattande kunskaper och sin outtömliga entusiasm har varit till utomordentlig hjälp.

Kontakta psdp(at)gmx.de med frågor och anmärkningar.

Webpage designed by Joshua Wilbur