Snabbguiden

till stavningsreglerna

kortlång
Klusiler b d gbb dd gg
preaspirerad hp ht hkhpp htt hkk
före en annan preaspir. klusil p t kpp tt k
i slutet av ord p t k
i början av nya låneord p t k
Affrikator tj ts dtj dts
preaspirerad htj hts httj htts
Frikativor f h s sj v ff ss ssj vv
Nasaler m n nj ŋmm nn nnj ŋŋ
Andra sonoranter j l r jj ll rr

Långa konsonantkluster: den första konsonanten skrivas lång, den andra kort, som i njissjkom eller gummpe.

Vokaler a á e i u å ä
endast första vokal ie uo ua uä
aldrig första vokal o

Vokalbalansregeln: när andra vokalen är i eller u, så måste första vokalen vara e, i, u eller ä.

· Klicka här för en pdf-version av snabbguiden som kan laddas ner och skrivas ut ·

Om denna websida