Några viktiga termer

Affrikataen konsonant som består av två korta faser: först en klusil, sedan en frikativa (t ex ts).
Aspireraden klusil eller affrikata med en kort period under vilken luft strömmar fritt genom munnen precis före det påverkade ljudet (så kallad preaspiration) eller precis efter det påverkade ljudet (så kallad postaspiration, även vanlig aspiration).
Diftongen vokal som inrymmer två olika klangfärger (t ex ua, till skillnad från en monoftong).
Frikativaen konsonant som produceras genom att luft pressas genom en förträngning i munnen så att ett brusljud uppstår (t ex f, v, s).
Klusilen konsonant som produceras genom att luftvägen spärras med tungans eller läpparnas hjälp, varpå ett lufttryck byggs upp; vanligen släpps luften ut i en explosion (t ex p, g).
Konsonantcentrumkonsonanten eller konsonanterna i samiska ord som befinner sig mellan den första och den andra vokalen; stället i ett ord där stadieväxling inträffar.
Konsonantklusteren grupp av två eller flera konsonanter.
Monoftongen vokal som inrymmer endast en klangfärg (t ex á, i, ä, till skillnad från en diftong).
Nasalen konsonant som produceras genom att vägen till näshålan öppnas så att luften strömmar därigenom i stället för genom munnen (t ex m, ŋ).
Oaspireraden klusil eller affrikata utan aspiration.
Postaspirationen kort period när luft strömmar fritt genom munnen precis efter att luften släppts ut ur munnen vid bildandet av en klusil; kallas även endast för aspiration.
Preaspirationen kort period när luft strömmar fritt genom munnen precis innan luften stoppas i munnen vid bildandet av en klusil eller affrikata.
Sonoranten konsonant som uttalas utan större hinder för luftens passage genom ansatsröret; i pitesamiskan gäller det konsonanterna som representeras av bokstäverna m, n, nj, ŋ, r, l och j.
Tremulanten sonorant som produceras genom att artikulationsområdet vibrerar (t ex r).
Tonande beskriver ett ljud som uttalas medan stämläpparna vibrerar (t ex v, m, r, a).
Tonlös beskriver ett ljud som uttalas utan att stämläpparna vibrerar (t ex p, ts, f, h).

Om denna websida